UBU Internet Registration System (UBU Account)
  ระบบลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านและยืนยันตัวตน

กรุณาระบุข้อมูลของท่านเพื่อรับ UBU Account :

คำแนะนำ :
1. รหัสผู้ใช้งาน คือ รหัสนักศึกษา (ตรวจสอบรหัสนักศึกษา)
2. รหัสผ่าน คือ เลข 8 ตัวท้ายของรหัสบัตรประจำตัวประชาชน


การใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษา http://student.ubu.ac.th


ระบบลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านและยืนยันตัวตน จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการขอรับ username และ password
เพื่อเข้าใช้งานงานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศ !
1. ประกาศ นักศึกษารหัส 64 (ระดับปริญญาตรี) สามารถตรวจสอบรหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
2. นักศึกษารหัส 64 (ระดับปริญญาตรี) บางส่วนที่ไม่สามารถตรวจสอบรหัสใช้งานได้โปรดติดต่อฝ่ายพัฒนาเครือข่าย


โปรดอ่าน ! พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
สอบถาม/พบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ
งานเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร .045 -353107