-->
       
       
 
ระบบลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านและยืนยันตัวตน
 
จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการขอรับ username และ password
เพื่อเข้าใช้งานงานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  รหัสผู้ใช้งาน :
ประกาศ !
1. ประกาศ นักศึกษารหัส 63 สามารถตรวจสอบรหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้ว
ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2563
เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถตรวจสอบรหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป
3. นักศึกษารหัส 63 บางส่วนที่ไม่สามารถตรวจสอบรหัสใช้งานได้โปรดติดต่อฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
 
  รหัสผ่าน :
 
 
     
       
       
  คำแนะนำ :    
  1. รหัสผู้ใช้งาน คือ รหัสนักศึกษา
  2. รหัสผ่าน คือ เลข 8 ตัวท้ายบัตรประชาชน
 
 
 
 
สอบถาม/พบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ
งานเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร .045 -353107